Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
17.4.2021 Mobilní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Vyskytná nad Jihlavou > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.2 - 2020 Část společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání s obcí Plandry.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1-2020 obce Vyskytná nad Jihlavou, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ a MŠ VnJ s obcí Plandry pro 1st. ZŠ.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1 - 2019 O místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška č.2 - 2019 O místním poplatku z pobytu.pdf

Obecně závazná vyhláška obce VnJ č. 3 - 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

Obecně závazná vyhláška 1-2018 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf

Obecně závazná vyhláška č.2 - 2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ a MŠ VnJ s ZŠ Seifertova Jihlava.pdf

Obecně závazná vyhláška 1-2017 o místním poplatku za systém shromažďování sběru - přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf ZRUŠENA k 1.1.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon