Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
17.4.2021 Mobilní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Vyskytná nad Jihlavou > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Vyskytná nad Jihlavou

2. Důvod a způsob založení

Obec Vyskytná nad Jihlavou (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Knihovna
 • Hasiči
 • MŠ, ZŠ
 • SPOZ
 • Myslivci
 • Zahrádkáři

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vyskytná nad Jihlavou
  Vyskytná nad Jihlavou 67
  588 41 Vyskytná nad Jihlavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Vyskytná nad Jihlavou
  Vyskytná nad Jihlavou 67
  588 41 Vyskytná nad Jihlavou

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 563 035 176
  mobilní telefon: +420 734 616 817

 • 4.5 Čísla faxu

  567 276 128

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.vyskytnanadjihlavou.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@vyskytnanadjihlavou.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.9 ID datové schránky

  6ktax23

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 4422681/0100

6. IČ

00286893

7. DIČ

CZ00286893

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 obce Vyskytná nad Jihlavou o činnosti v oblasti poskytování informací.pdf

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 27.2.2020.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 4.12.2019.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: