Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Vyskytná nad Jihlavou > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Vyskytná nad Jihlavou

2. Důvod a způsob založení

Obec Vyskytná nad Jihlavou (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vyskytná nad Jihlavou
  Vyskytná nad Jihlavou 67
  588 41 Vyskytná nad Jihlavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Vyskytná nad Jihlavou
  Vyskytná nad Jihlavou 67
  588 41 Vyskytná nad Jihlavou

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 563 035 176
  mobilní telefon: +420 734 616 817

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.vyskytnanadjihlavou.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Vyskytná nad Jihlavou
  Vyskytná nad Jihlavou 67
  588 41 Vyskytná nad Jihlavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ou@vyskytnanadjihlavou.cz

 • 4.8 Datová schránka

  6ktax23

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 4422681/0100

6. IČ

00286893

7. DIČ

CZ00286893, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

 


Další informace:

Poskytnuté informace:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 23.1.2024.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 25.11.2022.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 28.1.2022.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 30.8.2021.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 18.7.2021.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 14.4.2021.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 27.2.2020.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 4.12.2019.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: