animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce
Drobečková navigace

Co se u nás právě děje > Archiv dokumentů > Zveřejnění záměrů obce (prodeje pozemků, nájmů apod.)

Zveřejnění záměrů obce (prodeje pozemků, nájmů apod.)
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Vyhlášení záměru prodeje částí poz.č. č. 53.5 a 53.14 k.ú. Hlávkov.pdf

Vyhlášení záměru uzavření Veřejenoprávních smluv (TJ Ježek Rantířov a DPS Zvoneček) + prodej 767.2 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru pronájmu části poz.č. 29.1 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky části poz.č. 693 k.ú. Jiřín, pronájmu poz.č. 46 a 77.1 k.ú. Hlávkov, pronájmu poz.č. st. 229, 780.34, 1071.9 a 1231 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje podílů na poz.č. 1246.4 k.ú. Ždírec.pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. st. 194 a části poz.č. 929 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru prodeje částí poz.č. 683.4 k.ú. Jiřín a 347 k.. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 13.2. k.ú. Rounek + Veřejnorpávní smlouvy TJ Ježek Rantířov a DPS Zvoneček z.s..pdf

Vyhlášení záměru pronájmu pohostinství ve V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 98.14 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 78.1 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky části poz.č. 894/1 k.ú. Rounek s náledným pronájmem.pdf

Vyhlášení záměru prodeje částí poz.č. 155.33 a 158.6 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 1784.1 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje části poz.č. 683.2 k.ú. Jiřín.PDF

Vyhlášení záměru prodeje, resp. pronájmu poz.č. 839, 840/10 a části poz.č. 840/1 a 894/1 vše k.ú. Rounek a pronájem části poz.č. 341/3 k.ú. V.n.J.ven 2015.pdf

Vyhlášení záměru pronájmu části 341/3 a 1788/2 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje části poz. 1788.2 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky části poz. č. 894.1 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru prodeje pozemků 29/26 a st. 146 k.ú. Rounek.PDF

Vyhlášení výzvy k podání nabídky ve výběrovém řízení na pronájem bytu č. 6 v budově ZŠ.pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků (fitness stroje).pdf

Prodej poz.č. 34 k.ú. Rounek.pdf

Prodej poz.č. 1719.3 k.ú. V.n.J..pdf

Prodej části poz.č. 29.1 k.ú. Rounek.pdf

Pronájem části poz.č. 341.3 k.ú. V.n.J..pdf

Prodej části p.č. 887 k.ú. Rounek a uzavření veřejnoprávní smlouvy na vedení Přestupkové komise.pdf

Vyhlášení záměrů pronájmu pozemků č. 390/3 a 390/5 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměrů prodeje částí pozemků 13 a 894/1 v k.ú. Rounek.pdf

Výpůjčka části pozemku č. 1688.2 k.ú. Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Pronájem části pozemku č. 5.1 k.ú. Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Prodej pozemků 61/6 a části  932/1 k.ú. Rounek a st.24/1 včetně staveb a 30/21 k.ú. Štoky.pdf

Prodej částí pozemků 1689.1, 1690.1 a 1721.5 v k.ú. vyskytná nad Jihlavou.pdf

Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků 1689.1, 1690.1 a 1721.5 v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku - únor 2013.pdf

Vyhlášení záměru převodu pozemků - prosinec 2012.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a převodu pozemků listopad.pdf

Vyhlášení záměru převodu, směny a pronájmu pozemků říjen.pdf

Vyhlášení záměru převodu a směny pozemků září.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a koupě částí pozemku květen.pdf

Vyhlášení záměru prodeje, pronájmu a výpůjčky pozemků duben 2012.pdf

Vyhlášení záměru prodeje, převodu, pronájmů leden, únor 2012.pdf

Záměr pronájmu části haly pro parkování techniky.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a pronájmů pozemků - listopad 2011.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a koupě pozemků - září+říjen 2011.pdf

Vyhlášení záměru prodeje pozemků - srpen 2011.pdf

Vyhlášení záměrů prodeje pozemků - červen 2011.PDF

Vyhlášení záměru pronajmout si pozemek.PDF

Vyhlášení záměru prodeje pozemků.PDF

Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v budově vodárny ve Vyskytné nad Jihlavou.PDF

Vyhlášení záměru prodeje pozemků duben 2011.PDF

Vyhlášení záměru prodeje pozemů březen 2011.PDF

Záměr uzavření nájemní smlouvy s TJ Ježek Rantířov.PDF

Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v Jiříně č.p. 1.PDF

Vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy s Muzeem Vysočiny p.o..PDF