animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce
Drobečková navigace

Co se u nás právě děje > Obecní úřad > Veřejné zakázky > Vyhodnocení veřejných zakázek

Vyhodnocení veřejných zakázek

 

42) Vrt hřiště Jiřín

  1)   Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 11.6. 2018 - Vrt hřiště Jiřín.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

41) Propustek Vyskytná nad Jihlavou

       1) Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf

40) Úprava VO č. 64 - 75 Vyskytná nad Jihlavou

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.9. 2018.PDF

        2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf 

39) Letní učebna 

       1) Rozhodnutí o zrušení ZMR z důvodu nepodání nabídek.pdf

       2) Rozhodnutí o zrušení ZMR z důvodu nepodání žádné nabídky..pdf

 

38) Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jiříně

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16.4. 2018.PDF

37) Vodní zdroj pro závlahu hřiště V.n.J.

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16.4. 2018.PDF

36) Zpracování PD Rekonstrukce budovy Jiřín 1

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16.4. 2018.PDF

35) Zpracování PD zasíťování lokality Za školou

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16.4. 2018.PDF

34) Snížení doby dozvuku tělocvičny ZŠ, včetně osvětlení

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16.4. 2018.PDF

33) Rekonstrukce kaple Jiřín

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16.4. 2018.PDF

32) Opravy MK 2018

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16.4. 2018.PDF

31) Zpevněné plochy okolo hospody ve V.n.J.

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 24.5. 2017.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

30) Oplocení za hospodou ve V.n.J.

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 29.5. 2017.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

29) Opravy MK 2017

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 24.5. 2017.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

28) Oprava kanalizace Jiřín

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 24.5. 2017.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

27) Propustek Jiřín

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 24.5. 2017.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

26) Otočka p.č. 26/9 a 1695/2 k.ú. Vyskytná nad Jihlavou

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dne 7.4.2015.PDF

       2) Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf

25) Soutěž na Projekt pro rekonstrukci plynové kotelny v budově ZŠ

       1) Zpráva o posouzen a hodnocení nabídek dne 7.4.2015.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

24) Výměna 5 ks. oken na vodárně ve V.n.J.

       1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dne 7.4.2015.PDF

       2) Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

23) Opravy místních komunikací Obce V. n. J. v roce 2015

      1. Zpráva o posouzení nabídek.PDF

      2. Zpráva o posouzení nabídek.PDF

22) Opravy VO v roce 2015.PDF

21) Osvětlení kostela.pdf

20) Spodní cesta Rounek.PDF

         Tabulka hodnocení nabídek.pdf

19) Pronájem nebyt. prostor (obchodu) V.n.J. čp. 55.pdf

         Tabulka hodnocení nabídek.PDF

       Tabulka kompletnosti dokumentace.PDF

18) Rekonstrukce místních komunikací 2013.PDF

17) Dodávka prvků pro dětská hřiště V.n.J. a Jiřín.PDF

16) Oznámení o zrušení Zadávacího řízení - nakládání s bioodpady v obci Vyskytná nad Jihlavou.PDF

15) Celková oprava kaple sv. Antonína Paduánského.PDF

14) Rekonstrukce místních komunikací   

      Zpráva č. 1 o posouzení a hodnocení nabídek 25.6.2012.PDF                            Zpráva č. 2 o posouzení a hodnocení nabídek 2.7.2012.PDF

13) Dodávka prvků pro dětské hřiště v místní části Hlávkov.PDF

12) Výměna oken v bytech 5 a 6 v budově ZŠ.PDF

11) Výměna oken v budově ZŠ III. etapa.PDF

10) Revitalizace vodní plochy - náves V.n.J. 2. kolo.PDF

9) Kanalizace a ČOV - poradenská činnost.PDF

8) Rozšíření veřejného osvětlení dolní cesta V.n.J.PDF

7) Revitalizace vodní plochy - náves V.n.J. 1. kolo.PDF

6) Rozšíření MŠ ve Vyskytné nad Jihlavou.PDF

5) Vybavení kuchyně MŠ ve Vyskytné nad Jihlavou.PDF

4) Traktor pro letní a zimní údržbu.PDF

3) Rekonstrukce místní komunikace p.č. 68.2 k.ú. Jiřín.PDF

2) Rekonstrukce bytu č. 7 v budově ZŠ ve V.n.J.PDF

1) Výměna oken budova ZŠ II. etapa.PDF