animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce
Drobečková navigace

Co se u nás právě děje > Archiv dokumentů > Jiné, ostatní

Jiné, ostatní dokumenty

(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.pdf

Strategicky rozvojovy plan obce Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.pdf

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2014.PDF

Celkové vyúčtování vodné a stočného za rok 2013.PDF

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.pdf

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 4.2.2014.pdf

Ukoncení nařízení SVS MVO varroáza.pdf

Upozornění podnikatelům, kteří prodávají lihoviny.pdf

Přerušení dodávky vody dne 19.11.2013.pdf

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012.PDF

Přehled dotací získaných pro obec Vyskytná nad Jihlavou od 1.1.20111.pdf

Tříkrálová sbírka 2013.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.pdf

Plán investic obce Vyskytná nad Jihlavou v roce 2013.PDF

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku - volby prezidenta České republiky 2. kolo.PDF

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku - volby prezidneta České republiky 1. kolo.PDF

E-ON Omluva za dřívější vypnutí elektrické energie dne 15.10.2012.pdf

Dražební vyhláška Č.j. 103 Ex 42221.11-80.pdf 

Dražební vyhláška Č.j. 103 Ex 42221.11-79.pdf

Osvědčení EKO-KOM a.s..PDF

Zpráva o svozu komunálního a tříděného odpadu v letech 2007 až 2011 v obci Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Čistá Vysočina - úklid dne 14.4.2012.pdf

 

Pozvánka na drátkování 23.3.2012.pdf

Svoz objemného a nebezpečného odpadu 14.4.2012.PDF

Očkování psů proti vzteklině 18.3.2012.PDF

 

Výsledky mimořádných rozborů vody z 6. a 7.3.2012.pdf

Čistá vysočina 14.4.2012.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.pdf

Tříkrálová sbírka 2012.PDF

Veřejná vyhláška - nádrž Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina.pdf

Poplatek za hlášení v obecním rozhlase.PDF

 

Rekultivace skládky Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Žaloba na firmu Setra spol. s r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno.PDF

 

Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy.PDF

Nabídka pozemků PF ČR.PDF

 

Ukládání odpadu z údržby veřejné zeleně a zahrad.PDF

 

 

Zvony 2007 - Čistá Vysočina 9.4.2011.pdf

Zápis do MŠ 19. a 20.4.2011.PDF

Povinné očkování psů proti vzteklině 27.3.2011.pdf

 

Sběr objemného a nebezpečného odpadu 2011.PDF

Poděkování MŠ zastupitelům obce Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu v roce 2011.pdf

Sčítání lidu 2011 - Seznam obvodů a jména sčítacích komisařů.PDF

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně využití území.PDF

Oznámení o zamýšleném převodu 2.PDF

Oznámení o zamýšleném převodu 1.PDF

 

Výsledek Tříkrálové sbírka 2011.PDF

Výluka vlaků 24. a 25. ledna 2011.pdf

Výluka vlaků 26. a 27. ledna 2011.pdf

 

Kalendář svozu separovaného (tříděného) odpadu.pdf

Pozvánka k Zápisu do 1. třídy ZŠ.PDF

Kalendář vývozu popelnic v roce 2011.pdf

Termíny zasedání rady obce a zastupitelstva v roce 2011.pdf

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2010.pdf

 

Sběr objemného a nebezpečného odpadu 16.10.2010.PDF

Počet podpisů na peticích.podle zákona 491/2001 §21 odst. 4.PDF

Počet členů zastupitelstva obce ve volebním období 2010 - 2014.PDF

 

Kompostárna - Záznam z místního šetření KHS Vysočina ze dne 4.5.2010.PDF

Kompostárna - ČIŽP Monitorování provozu zařízení.PDF

Výsledky voleb v okrsku.PDF

Kriteria pro příjem dětí do MŠ v roce 2010.PDF

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 15.5.2010.PDF

Informace o registraci kandidátních listin.PDF

Návrh zadání územního plánu Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Závěrečný účet obce za rok 2008.PDF

Podnět ke svolání zastupitelstva z důvodu porušení Jednacího řádu

Zveřejnění posudku záměru Rozšíření skládky S-003 II. etapa výstavby.PDF

Text ankety k rozšíření skládky S003.PDF

Vymezení zastavěného území.PDF

Oznámení o uložení Posudku EIA k rozšíření skládky S-003 na OÚ Vyskytná nad Jihl..PDF

Kontrola výkonu amostatné působnosti obce ze dne 9.4.2008.PDF

Česká pojišťovna - obecní správce.PDF