animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

Vypsaná výběrová řízení 

1) Oprava hasičské zbrojnice Jiřín

Pro nepodání nabídek ZRUŠENO!

 

2) Zpevněné plochy pod kontejnery

Vyhlášení výběrového řízení Zpevněné plochy pod kontejnery.pdf

Výkaz výměr zpevněné plochy č. 1 až 4.xls

Tabulka nabízená cena.pdf

Návrh Smlouva o dílo.pdf

________________________________________________________________________________________