animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

Vypsaná výběrová řízení 

1) Letní učebna Vyskytná nad Jihlavou

Výzva k předložení nabídek Letní učebna Vyskytná nad Jihlavou II.pdf

Tabulka nabízená cena.pdf

Položkový rozpočet.pdf

Projektová dokumentace.pdf

Návrh Smlouvy o dílo.doc

 

2) Rekonstrukce kaple v Jiříně

Výzva k předložení nabídek Rekonstrukce kaple v Jiříně II.pdf

Tabulka nabízená cena.pdf

Rozpočet střecha.xls

Rozpočet stavební část.xls

Návrh Smlouvy o dílo.doc

 

3) Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jiříně II

Výzva k předložení nabídek Rekonstrukce hasičské zbrojnice Jiřín II.pdf

Tabulka nabízená cena.pdf

Rozpočet hasičská zbrojnice Jiřín.xls

Návrh Smlouvy o dílo.doc

4) Podhled - Snížení doby dozvuku tělocvičny ZŠ

Výzva k předložení nabídek na snížení dozvuku tělocvična, včetně vnitřní osvětlení tělocvičny ZŠ II.pdf

Akustická úprava - Dozvuk tělocvična ZŠ.pdf

Akustická úprava tělocvičny ZŠ - heradesignsuperfinecz.pdf

Tabulka nabízená cena.pdf

Rozpočet osvětlení.PDF

Návrh Smlouvy o dílo.doc5

5) Vodní zdroj pro závlahu hřiště Jiřín

Výzva k předložení nabídek Vodní zdroj pro závlahu hřiště V.n.J.pdf

HG posudek a návrh vrtu.pdf

Výkaz - výměr geologických a následných prací - slepý.xls

Průvodní tabulka.pdf

 6) Rekonstrukce malé třídy ve 2. NP budovy ZŠ

Výzva k předložení nabídek Rekonstrukce malé třídy ve 2. NP v budově ZŠ.pdf

Průvodní tabulka.pdf 

7) Oprava betonového ložení kamenů - nádrž V.n.J.

Výzva k předložení nabídek Oprava betonového ložení kamenů - nádrž V.n.J.pdf

Průvodní tabulka.pdf

Náhled současného stavu.pdf