animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

Vypsaná výběrová řízení 

 

1) PD pro stavební povolení Víceúčelového hřiště V.n.J. 

Výzva k předložení nabídek Víceúčelové hřiště V.n.J.pdf

Průvodní tabulka.doc

Víceúčelové hřiště 1.PDF

Víceúčelové hřiště 2.PDF