animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

Zveřejnění záměrů obce (prodeje pozemků, nájmů apod.)
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Vyhlášení záměru prodeje částí poz.č. č. 53.5 a 53.14 k.ú. Hlávkov.pdf

Vyhlášení záměru uzavření Veřejenoprávních smluv (TJ Ježek Rantířov a DPS Zvoneček) + prodej 767.2 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru pronájmu části poz.č. 29.1 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky části poz.č. 693 k.ú. Jiřín, pronájmu poz.č. 46 a 77.1 k.ú. Hlávkov, pronájmu poz.č. st. 229, 780.34, 1071.9 a 1231 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje podílů na poz.č. 1246.4 k.ú. Ždírec.pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. st. 194 a části poz.č. 929 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru prodeje částí poz.č. 683.4 k.ú. Jiřín a 347 k.. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 13.2. k.ú. Rounek + Veřejnorpávní smlouvy TJ Ježek Rantířov a DPS Zvoneček z.s..pdf

Vyhlášení záměru pronájmu pohostinství ve V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 98.14 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 78.1 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky části poz.č. 894/1 k.ú. Rounek s náledným pronájmem.pdf

Vyhlášení záměru prodeje částí poz.č. 155.33 a 158.6 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje poz.č. 1784.1 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje části poz.č. 683.2 k.ú. Jiřín.PDF

Vyhlášení záměru prodeje, resp. pronájmu poz.č. 839, 840/10 a části poz.č. 840/1 a 894/1 vše k.ú. Rounek a pronájem části poz.č. 341/3 k.ú. V.n.J.ven 2015.pdf

Vyhlášení záměru pronájmu části 341/3 a 1788/2 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru prodeje části poz. 1788.2 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky části poz. č. 894.1 k.ú. Rounek.pdf

Vyhlášení záměru prodeje pozemků 29/26 a st. 146 k.ú. Rounek.PDF

Vyhlášení výzvy k podání nabídky ve výběrovém řízení na pronájem bytu č. 6 v budově ZŠ.pdf

Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků (fitness stroje).pdf

Prodej poz.č. 34 k.ú. Rounek.pdf

Pronájem části poz.č. 341.3 k.ú. V.n.J..pdf

Prodej části p.č. 887 k.ú. Rounek a uzavření veřejnoprávní smlouvy na vedení Přestupkové komise.pdf

Vyhlášení záměrů pronájmu pozemků č. 390/3 a 390/5 k.ú. V.n.J..pdf

Vyhlášení záměrů prodeje částí pozemků 13 a 894/1 v k.ú. Rounek.pdf

Výpůjčka části pozemku č. 1688.2 k.ú. Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Pronájem části pozemku č. 5.1 k.ú. Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Prodej pozemků 61/6 a části  932/1 k.ú. Rounek a st.24/1 včetně staveb a 30/21 k.ú. Štoky.pdf

Prodej částí pozemků 1689.1, 1690.1 a 1721.5 v k.ú. vyskytná nad Jihlavou.pdf

Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků 1689.1, 1690.1 a 1721.5 v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku - únor 2013.pdf

Vyhlášení záměru převodu pozemků - prosinec 2012.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a převodu pozemků listopad.pdf

Vyhlášení záměru převodu, směny a pronájmu pozemků říjen.pdf

Vyhlášení záměru převodu a směny pozemků září.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a koupě částí pozemku květen.pdf

Vyhlášení záměru prodeje, pronájmu a výpůjčky pozemků duben 2012.pdf

Vyhlášení záměru prodeje, převodu, pronájmů leden, únor 2012.pdf

Záměr pronájmu části haly pro parkování techniky.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a pronájmů pozemků - listopad 2011.pdf

Vyhlášení záměru prodeje a koupě pozemků - září+říjen 2011.pdf

Vyhlášení záměru prodeje pozemků - srpen 2011.pdf

Vyhlášení záměrů prodeje pozemků - červen 2011.PDF

Vyhlášení záměru pronajmout si pozemek.PDF

Vyhlášení záměru prodeje pozemků.PDF

Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v budově vodárny ve Vyskytné nad Jihlavou.PDF

Vyhlášení záměru prodeje pozemků duben 2011.PDF

Vyhlášení záměru prodeje pozemů březen 2011.PDF

Záměr uzavření nájemní smlouvy s TJ Ježek Rantířov.PDF

Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v Jiříně č.p. 1.PDF

Vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy s Muzeem Vysočiny p.o..PDF