animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

 

Obecní úřad
tel. podatelna 567 276 128
ID datové schránky: 6ktax23
  
starosta
tel. 734 616 817, 563 035 176
 
místostarosta
tel. 603 711 261
provazkova@vyskytnanadjihlavou.cz
 
rada obce
Jana Ottová
ottova@vyskytnanadjihlavou.cz
Jaromír Vacek
vacekj@vyskytnanajihlavou.cz
ing. Aleš Schwammenhöfer
schwammenhofer@vyskytnanadjihlavou.cz
 
zastupitelé obce, místních částí
 
Jiřín
 
 
Hlávkov
 
 
Rounek
 
 
Vyskytná nad Jihlavou
 
 
referentka
Miroslava Frühaufová
tel. 567 276 128