animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

Jiné, ostatní dokumenty

(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.pdf

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2014.PDF

Celkové vyúčtování vodné a stočného za rok 2013.PDF

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.pdf

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 4.2.2014.pdf

Ukoncení nařízení SVS MVO varroáza.pdf

Upozornění podnikatelům, kteří prodávají lihoviny.pdf

Přerušení dodávky vody dne 19.11.2013.pdf

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012.PDF

Přehled dotací získaných pro obec Vyskytná nad Jihlavou od 1.1.20111.pdf

Tříkrálová sbírka 2013.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.pdf

Plán investic obce Vyskytná nad Jihlavou v roce 2013.PDF

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku - volby prezidenta České republiky 2. kolo.PDF

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku - volby prezidneta České republiky 1. kolo.PDF

E-ON Omluva za dřívější vypnutí elektrické energie dne 15.10.2012.pdf

Dražební vyhláška Č.j. 103 Ex 42221.11-80.pdf 

Dražební vyhláška Č.j. 103 Ex 42221.11-79.pdf

Osvědčení EKO-KOM a.s..PDF

Zpráva o svozu komunálního a tříděného odpadu v letech 2007 až 2011 v obci Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Veřejná vyhláška - Dražební vyhláška.pdf

Čistá Vysočina - úklid dne 14.4.2012.pdf

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam.pdf

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012.pdf

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina.pdf

Nařízení statutárního města Jihlavy č. 2.2012.pdf

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Lukáš Sochor.PDF

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Milan Franz.PDF

Pozvánka na drátkování 23.3.2012.pdf

Svoz objemného a nebezpečného odpadu 14.4.2012.PDF

Očkování psů proti vzteklině 18.3.2012.PDF

Veřejná vyhláška- uložení písemnosti Zdeněk Smutný.PDF

Veřejná vyhláška - uložení písmenosti Čeněk Hrubý.PDF

Výsledky mimořádných rozborů vody z 6. a 7.3.2012.pdf

Čistá vysočina 14.4.2012.pdf

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Dana a Jiří Beránkovi chata ev.č. 184.PDF

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Miroslava Foukalová chata ev.č. 128.PDF

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Anežka Brodská chata ev.č. 43.PDF

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.pdf

Tříkrálová sbírka 2012.PDF

Veřejná vyhláška - nádrž Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina.pdf

Poplatek za hlášení v obecním rozhlase.PDF

Veřejná vyhláška Petr Lavička Č.j. ZTP 4 2011 10.PDF

Veřejná vyhláška Petr Lavička Č.j. ZTP 4 2011 8.PDF

Veřejná vyhláška Filip Lavička Č.j. ZTP 3 2011 10.PDF

Veřejná vyhláška Filip Lavička Č.j. ZTP 3 2011 8.PDF

Pozemkový fond - Obchodní veřejná soutěž.pdf

Usnesení Dušan hartman - Dražební vyhláška.pdf

Usnesení Radek Kratochvíl - Dražební vyhláška.pdf

Rekultivace skládky Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Žaloba na firmu Setra spol. s r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno.PDF

Oznámení o uložení písemnosti Jiří Vrána 1.2011-11.PDF

Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy.PDF

Nabídka pozemků PF ČR.PDF

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí f-3-11.PDF

Ukládání odpadu z údržby veřejné zeleně a zahrad.PDF

Oznámení o uložení písemnosti Marcela Vránová 1.2011-8.PDF

Oznámení o uložení písemnosti Jiří vrána 1.2011-7.PDF

Oznámení o uložení písemnosti Marcela Vránová 1.2011-4.PDF

Oznámení o uložení písemnosti Jiří vrána 1.2011-3.PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby.PDF

Zvony 2007 - Čistá Vysočina 9.4.2011.pdf

Zápis do MŠ 19. a 20.4.2011.PDF

Povinné očkování psů proti vzteklině 27.3.2011.pdf

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - Rounek, rozšíření NN.PDF

Sběr objemného a nebezpečného odpadu 2011.PDF

Poděkování MŠ zastupitelům obce Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu v roce 2011.pdf

Sčítání lidu 2011 - Seznam obvodů a jména sčítacích komisařů.PDF

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně využití území.PDF

Oznámení o zamýšleném převodu 2.PDF

Oznámení o zamýšleném převodu 1.PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti.PDF

Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí č. X-1-11.PDF

Výsledek Tříkrálové sbírka 2011.PDF

Výluka vlaků 24. a 25. ledna 2011.pdf

Výluka vlaků 26. a 27. ledna 2011.pdf

Dražební vyhláška.PDF

Kalendář svozu separovaného (tříděného) odpadu.pdf

Pozvánka k Zápisu do 1. třídy ZŠ.PDF

Kalendář vývozu popelnic v roce 2011.pdf

Termíny zasedání rady obce a zastupitelstva v roce 2011.pdf

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2010.pdf

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí.PDF[2].pdf

Veřejná vyhůáška - Prodloužení ÚR.PDF

Veřejná Vyhláška - uložení písemnosti.PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení uzemního rozhodnutí.PDF

Sběr objemného a nebezpečného odpadu 16.10.2010.PDF

Počet podpisů na peticích.podle zákona 491/2001 §21 odst. 4.PDF

Počet členů zastupitelstva obce ve volebním období 2010 - 2014.PDF

PETICE STOP KOMPOSTÁRNĚ.pdf

Kompostárna - Záznam z místního šetření KHS Vysočina ze dne 4.5.2010.PDF

Kompostárna - ČIŽP Monitorování provozu zařízení.PDF

Výsledky voleb v okrsku.PDF

Kriteria pro příjem dětí do MŠ v roce 2010.PDF

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 15.5.2010.PDF

Informace o registraci kandidátních listin.PDF

Návrh zadání územního plánu Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Závěrečný účet obce za rok 2008.PDF

Podnět ke svolání zastupitelstva z důvodu porušení Jednacího řádu

Zveřejnění posudku záměru Rozšíření skládky S-003 II. etapa výstavby.PDF

Text ankety k rozšíření skládky S003.PDF

Vymezení zastavěného území.PDF

Oznámení o uložení Posudku EIA k rozšíření skládky S-003 na OÚ Vyskytná nad Jihl..PDF

Kontrola výkonu amostatné působnosti obce ze dne 9.4.2008.PDF

Česká pojišťovna - obecní správce.PDF