animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

Výzvy, oznámení

(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. V.n.J..PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie odpoledne dne 16.7.2014 v části V.n.J..PDF

mapka 16.7. odpoledne 12 až 15 hodin.PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dopoledne dne 16.7. v části V.n.J..PDF

mapka 16.7. dopoledne 8 až 11 hodin.PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie odpoledne dne 15.7.2014 v části V.n.J..PDF

mapka 15.7. odpoledne 12 až 15 hodin.PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 2.7.2014 na Hlávkově.PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.6.2014.PDF

Mapka oblasti bez elektrického  proudu.PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.6.2014.PDF

Mapka.PDF

Oznámení o zamýšleném převodu.PDF

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (k.ú. Rounek).PDF

EO-N známení o přerušení dodávky el. energie dne 11.12.2013.PDF

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Hlávkov.PDF

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Dobronín a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.pdf

EON - přerušení dodávky el. energie 18.4.2013.PDF

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.PDF

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vyskytná nad Jihlavou pro volbu prezidenta České republiky.PDF

Valná hromada - honební společenstvo Vyskytná nad JIhlavou - Rounek.PDF

Oznámení o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí (dělení lesních pozemků).PDF

Veřejné projednání návrhu územního plánu Rantířov.pdf

Veřejné projednání návrhu územního plánu Hubenov.pdf

EON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.10.2012 v obci Rounek.PDF

EON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.10.2012 v obci Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Veřejné projednání návrhu územního plánu Obce Vyskytná nad JIhlavou.pdf

Varování před nebezpečným alkoholem.pdf

EON - Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí na ořez.PDF

Oznámení o zahájení řízení - vydání vyjímky.pdf

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - varroáza včel.pdf

Oznáámení o vyhlášení 2 revize katastru nemovitostí.PDF

Oznámení a zahájen územníhoí řízení o umístění stavby.pdf

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2012-2013.PDF

E-ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.3.2012 v obci Hlávkov.PDF

E-ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.2.2012 v obci Hlávkov.PDF

E-ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.2.2012 Hlávkov a Jiřín.PDF.PDF

E-ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.2.2012 Hlávkov.PDF.PDF

Oznámení o odstávce vodovodu na Hlávkově dne 19.1.2012.PDF

E-ON Oznámení o přerušemí dodávky elektrické energie dne 24.1.2012.PDF

E-ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.1.2012 Vyskytná nad Jihlavou.PDF

E-ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.1.2012 Jiřín.PDF

E-ON Oznámení udržovacích prací na venkovním vedení VN č. 176 Jiřín.PDF

Informační sms.pdf

E-ON - přerušení dodávky el. energie 30.9.2011 v obci V.n.J.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 17.3.2011 v obci Rounek.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 11.3.2011 v obci Rounek.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 11.3.2011 v obci Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Uzavření MŠ o jarních prázdninách 2011.PDF

E-ON - přerušení dodávky el. enrgie v obci Rounek 22.2.2011.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 26.1.2011 v obci Hlávkov.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 7.10.2010 v obci Hlávkov.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 6.10.2010 v obci Rounek - chaty.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 5.10.2010 v obciRounek-odpoledne.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 5.10.2010 v obci Rounek - dopoledne.PDF

E-ON-přerušení dodávky el. energie 21.9.2010 v obci Vyskytná nad Jihlavou.pdf

E-ON-přerušení dodávky el. energie.-mapka 9.9.2010 v obci Vyskytná nad Jihlavou.pdf

E-ON-přerušení dodávky el. energie 9.9.2010 v obci Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Termíny vývozu tříděného odpadu.PDF

Mapka přerušení dodávky el. energie 14.7.2010 v obci Hlávkov.pdf

E-ON přerušení dodávky el. energie 14.7.2010 v obci Hlávkov.pdf

Mapka přerušení dodávky el. energie 14.7.2010 v dolní části Vyskytné nad Jihlavou.pdf

E-ON přerušení dodávky el. energie 14.7.2010 v obci Vyskytná nad Jihlavou.pdf

Oznámení o letním provozu MŠ.pdf

Oznámení o konání voleb.PDF

Oznámení o konání občanů.pdf

Volby 2010 okrsky.PDF

Záměr prodeje a koupě pozemků.PDF

Prodej domu č.p. 1 Jiřín.PDF

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 17. říjen 2009.PDF

Obsazení funkce referenta OÚ Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Inzerát prodeje stavebních  pozemků o celk. výměře 11.000m2 (za školou).PDF

Oznámení o Záměru odprodeje vlastnického podílu v LD Štoky 14.7.2008.PDF