animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce

Obecní vyhlášky

(2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

 

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení záplavového území řeky Jihlavy.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1.2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Rounek.PDF

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí 2014.pdf

 

Obecně závazná vyhláška č. 1.2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF - zrušena k 31.12. 2015

Nařízení Státní veterinární správy.pdf

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy.PDF

Kalkulace na výpočet nákladů na 1m2 hrobové místa - hřbitov Vyskytná nad Jihlavou.PDF

 

Obecně závazná vyhláška 4.2012 O místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF

Obecně závazná vyhláška 3.2012 Požární řád obce.PDF

Obecně závazná vyhláška 2/2012 (Zrušení regulačního plánu).PDF

Veřejná vyhláška - OOP Územní plán Vyskytná nad JIhlavou.PDF

 

Veřejná vyhláška - O vydání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy.PDF

 

Závěr zjišťovacího řízení.PDF

Sazebník výše úhrad nákladů za poskytování informací podle zák.č. 106.1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.PDF

Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za odpady.PDF

Obecně závazná vyhláška 6/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.PDF

Obecně závazná vyhláška 5/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů.PDF

Provozní řád KD Jiřín.PDF

Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici obce pro zadávání zakázek nespadajících pod zákon 137.2006 Sb. .PDF

Obecně závazná vyhláška 4.2011.PDF

Obecně závazná vyhláška 3.2011 o hospodaření s vodou.PDF - ZRUŠENA 16.5.2011

Vnitřní směrnice obce pro zakázky nespadající pod zákon 137.2006 Sb..PDF

Provozní řád KD Rounek.PDF

Řád veřejného pohřebiště Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Obecně závazná vyhláška 2.2011.PDF - ZRUŠENA 23.1.2012

Obecně závazná vyhláška 1.2011.PDF

Upozornění na volné pobíhání psů.PDF

Vyhláška 1/2009 o místním poplatku ze psů.PDF